AKD Adviesgroep

Betje Wolfftuin 6
1705 KA HEERHUGOWAARD

Tel. 072-5726740
Mob. 06-51397375

Internet: www.akd-adviesgroep.nl

Kamer van Koophandel: Noordwest-Holland
KvK-nr.: 37104934

AFM-vergunning:
BTW-nr.:

Directeur: Vincent Koster
E-mail: info@akd-adviesgroep.nl

Webmaster: Davey Mechielsen
E-mail: davey.mechielsen@dutchbrand.de

© Copyright 2021
Alle rechten voorbehouden. Alle teksten en beelden op de websites van AKD Adviesgroep zijn beschermd door copyright. De inhoud van deze websites mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt voor commerciële doeleinden. Enkele pagina’s bevatten ook foto’s die beschermd zijn door het copyright van derden.

Links naar pagina’s van derden
De website van AKD Adviesgroep bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende op die pagina’s aangegeven voorwaarden. AKD Adviesgroep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s, noch voor de op deze sites als download aangeboden software.

Aansprakelijkheid
AKD Adviesgroep kan de beschikbaarheid en juistheid van al de op de internetpagina www.akd-adviesgroep.nl voorkomende gegevens niet volledig garanderen. AKD Adviesgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AKD Adviesgroep. De website van www.akd-adviesgroep.nl bevat de mogelijkheid om door derden ontwikkelde software gratis te downloaden. AKD Adviesgroep geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. AKD Adviesgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het neerladen, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.